Седалище в Чили

Биография Дарио Салас Соммер

Дарио Салас Соммeр

(Сантяго-де-Чили, 1935-2018)

Дарио Салас Соммeр е изтъкнат Философ, Писател, Мислител и Изследовател. През 1970 година той, вече Майстор на Посвещаването, основава Института за Херметическа Философия със седалище в Сантяго-де-Чили, и филиали в Аржентина, Венецуела, Колумбия, Испания, България, Русия и САЩ.

Дарио Салас Соммер е автор на Духовно Учение, коетотой нарича«Практическа философия». Това Учение позволява на искрения търсач да преодолява личностните ограничения, да сублимира своята низша природа, и по такъв начин да се издигне на по-високо ниво на индивидуално развитие, проектирайки се като божествена същност извън пределите на земния живот.

Тази система позволява на човека конкретно и технически да развие духовния си потенциал и да постигне пълно развитие на Вътрешния си Свят, като с това изпълнява най-свещеното и важно задължение, което Човек трябва да изпълни в този жизни, тази висока цел, заради която именно е бил създаден – да развие Висше Съзнание, да постигне човешко съвършенство, влагайки силата, извлечена от жизнения си опит, в божествената искра – фрагмента на Бога, който се намира във всеки от нас.

В продължение на целия си живот Учителят Дарио Салас Соммер предоставяше възможност за духовно развитие на хиляди хора, неуморно предавайки своето революционно учение посредством повече от 2000 лекции в Института за Херметическа Философия, а също така чрез 10 книги, в които дълбоко и съдържателно са изложени основните положенияна неговото учение и знанията му. Животът на онези негови ученици, които са успелида разберат и приложат на практика получената възможност за духовно развитие между стените на истинската Школа, които са се докоснали до Мъдростта и Светлината на този истински Звезден Човек, се е преобразил и е придобил смисъл.

Неговите удивителни знания също така бяха потвърждавани чрез безброй научни експерименти в областта на квантовата физика, които той провеждаше в собствената си лаборатория, в стремежа си да намери конкретен, практически, технически и рационален начин да докаже принципите на работа на създадените от него философски концепции, а също така научно да докаже, че неговата Практическа Философия е основана на реалността на естествените факти, и че безкрайната Вселена, създадена от Бог, не е предмет на философски спекулации, а има измерими, доказуеми и неизменни физически закони, които могат да бъдат анализирани с помощта на законите на квантовата физика; тези неизменни физически закони действат еднакво във всяка точка на Вселената.

През целия си живот Дарио Салас Соммер получаваше признание от много хуманитарни организации, беше избран за почетен член на Съюза на писателите на Русия, и получи наградата ЕКОМИР, за разработването на концепцията за «ЕКОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ СВЯТ» (2004).

Той беше член на Обществото на писателите и на Академията на науките в Ню-Йорк, САЩ, където посредством такива концепции, като «Практическа философия» и «Физика на Морала», утвърждаваше висшите човешки ценности, уважението към живота във всичките му форми, и надеждата за по-добър и по-хуманен свят. Тези трудове станаха ценно духовно наследство както за всички Херметици, които пазят неговото Учение и продължават да го прилагат на практика, така и за цялото Човечество и за всички Искрени Търсачи на ИСТИНАТА.

През 2017 година Дарио Салас, заедно с трима от най- близките си ученици, основа Фонд, носещ неговото име. От момента, в който той се отправи отземния план на пътешествие към енергийните планове, основателите на Фонда развиват неговото Дело и Учението му, поддържайки жива възможността за Духовно Развитие както в нашата Школа, така и в света; в техните задължения влиза и опазването на това трансцендентно знание в неговата първоначална чистота.