Централата на Чили

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ХИПСОСЪЗНАНИЕ

За какво е полезна бдителността? И … как да направим това? … Като дишаме!

Има много начини да повишим нивото на съзнание. Един от тях е чрез дишане. Съзнателното дишане установява напълно различно психическо състояние в сравнение с механичното и неволно дишане.

Доброволното повишаване на нивото на съзнание е метод, който кара индивида да бъде в състояние на бдителност. Хипсосъзнанието е термин, който се използва за обозначаване на същността на този метод, което означава повишаване на съзнанието, или повишаване на НИВОТО НА СЪЗНАНИЕТО.

Упражненията за хипсознание имат за цел да повишат събуждането на индивида.

Има няколко начина да правите тези упражнения, каним ви да ги изпробвате.

Пълно дишане:

  • Застанете изправени, краката леко раздалечени, брадичката нагоре, раменете леко назад, започнете да вдишвате, разширявайки корема, леко го избутвайте напред, докато се закръгли. Продължете да вдишвате, докато белите дробове се напълнят, като сега запълвате областта на гърдите, което естествено кара корема да влезе. Докато издишвате, не забравяйте да придърпате меко стомаха си, за да освободите остатъчния въздух.

Сутрешно дихателно упражнение: Правете това упражнение, за да увеличите жизнеността си, преди да започнете ежедневните си дейности:

  • Първи етап: Застанете прави със затворени очи, петите заедно, краката сочат навън, гръбнака изправен и брадичката нагоре. С изпънати и прави ръце, съединете дланите пред стомаха си. В тази позиция върховете на пръстите ви трябва да се докосват.
  • Втори етап: Започнете да вдишвате през носа, изтласквайки меко навън стомаха, като постепенно повдигате двете ръце, докато вдишвате, докато палците ви са на нивото на брадичката.
  • Трети етап: Продължете да пълните белите дробове, като разделяте ръцете, докато ръцете ви се разтегнат напълно, по това време белите дробове трябва да са пълни. Задръжте дъха си за няколко секунди.
  • Четвърти етап: Бавно започнете да издишате тихо, в същото време отпуснете ръцете и дланите и ги спускайте бавно, докато издишвате, докато дланите не докоснат външната страна на бедрото. В този момент белите дробове трябва да са напълно празни.
  • Пети етап: починете преди да повторите напълно това упражнение.