Седалище в Чили

КОИ СМЕ НИЕ?

Нашaта Школа, Институтът по Херметичческа Философия, е сдружение на свободни философи, ангажирани с върховното добро, истината, свободата, справедливостта, с изповядването на най -висши човешки добродетели. Който не споделя тези ценности, не трябва да бъде в нашето училище. Ученикът, който не чувства тези идеали като пламък, който гори в сърцето му, е човек хладен, аморфен и неопределен, “с единия крак вътре, с другия навън”.

Хладен човек е този, който интелектуално е съгласен с идеалите на Института, но в същото време, разглезен от комфорт и инерция, не притежава нужната доброта и благородство в сърцето си, за да прегърне най -висшия идеал в този живот: упражняване на доброто и добродетелта , продиктувано от самата любов към доброто, без да се очаква награда.

Ние сме влюбени в доброто и истината; нашата награда е в нашата добродетел, която ще ни доведе до истинско щастие, което надхвърля превратностите на материалните условия.

Не можем да бъдем надмогнати, защото добродетелта зависи от нас, а не от другите.

Не можем да се провалим, защото търсим начини да укрепим духа си, който се храни не само с приятни, но и с нещастни обстоятелства.
Нашият ангажимент към доброто винаги трябва да ни води до справедливи отношения с ближния, като тази справедливост се измерва с ЕГАЛИТАРНO РАВНОВЕСИЕ. Дайте на всеки човек това, което е правилно, и вземете само oнова, което се съизмерва с личните ви заслуги.

Ние сме остров на светлина и мир сред свят, който все повече затъва в тъмнината на порока и липсата на ценности.

МАЕСТРОТО

Дарио Салас Сомер