ЧАЙН НА ЧИЛИ

ФОНДАЦИЯ ДАРИО САЛАС СОМЕР

Заветът на моето дело

„Аз съм посветил живота си на това да покажа на света път към човешкия прогрес чрез развитие на индивидуалното съзнание. Всеки индивид може да постигне човешко съвършенство чрез увеличаване на своя Дух, какъвто човекът по същество е.

Имайки предвид това, преди повече от 50 години създадох Институт по Херметическа Философия, който понастоящем съществува в много страни по света,публикувахредица книги, които позволиха на няколко хиляди души да намерят истински смисъл и истинско значение на живота си, чрез знанията и практиката, които нарекох Оперативна Философия.

Поради това, моята воля изразена в този акт е, да се съхраниделото ми във времето , катозаявявам, че всичкитесъществуващи активи към момента на смъртта ми са изцяло предназначени за създаване на организация с нестопанска цел – фондация, която да носи моето име. Целта е да се изучава и разпространява интелектуалното ми дело, практиката на оперативната философия и научните изследвания, свързани с духовното развитие, което насърчава хуманното и моралното развитие на човечеството.

Тази фондация ще се ръководи от Учредителна общност, която ще гарантира духа, ценностите и мисията на Фондацията и ще определя нейните общи насоки».

Първоначалните членове на Учредителна общност са:

  • Учредител: Дарио Салас Сомер
  • Съучредители и изпълнители:
    • Мария Анжелика Паулина Вилануева Еспиноса,
    • Раул Фелипе Пол Ордоньес,
    • Гилермо Антонио Елгета Санчес.

„Моето желание е Фондация„ Дарио Салас Сомер “да продължи да предлага сътрудничество, което лично съм предоставил на Сдружението на Института за Херметическа философия , с разрешение за издаване на лицензи, сключване на договори и споразумения за сътрудничество, както и за изпълнение на всички други дейности, които са необходими или улесняват изпълнението на целите на му, при условие че споменатото Сдружение остане вярно на целта, предвидена в неговия устав“.

Дарио Салас Сомер

Фондация “Дарио Салас Сомер”